Velkommen i Pilebo

Pilebo er normeret til 40 børn  i alderen  3 - 6 år. 
Vi har  to  stuer Bamsestuen  og Ællingestuen, som børnene er fordelt på.

Det er også muligt at kontakte os på mobil nr. : 21 53 80 17

Pilebo har fælles ledelse med Mosebo:

Leder : Tom Larsen.

Afdelingsleder i Pilebo:   Hannah Høgh-Schmidt
Afdelingsleder i Mosebo: Lea Susanne Jensen

Der er syv voksne ansat i Pilebo

Timerne er fordelt således:

 • Leder              18,5 timer
 • Stedfortræder  37 timer
 • Pædagog         34 timer
 • Pædagog         22 timer
 • Medhjælper     37 timer
 • Medhjælper     36 timer
 • Medhjælper     21,5 timer

Sådan bor vi:

Pilebo er et hus med lyse og hyggelige rum. Der er to store grupperum, to værksteds-/grupperum, hoppe-  pude- og - soverum, og et alrum. Disse rum tilpasser og ændrer vi efter behov. 
Vi har en dejlig og velfungerende legeplads med bl.a. skov og klatretræer. 
Vi har et stort bålhus og multibane fælles med Mosebo.

Multibane Snit 1

 

Vi lægger vægt på:

 • at vi er en institution, hvor børnene har lov at bruge hele huset
 • at vi arbejder på tværs af huset med bl.a. værkstedsaktiviteter, gruppearbejde og projekter
 • at tage på ture i små grupper under betryggende forhold
 • at vi spiser i mindre grupper, for at give børnene tid og ro til spisningen
 • at vi er et aktivt hus, med plads til spontanitet og kreativitet
 • fællesskab og aktiviteter med Mosebo
 • at børnene får lov til at fordybe sig i legen
 • at der er plads til, og mulighed for, at børnene kan udvikle sig i eget tempo
 • at børnene i størst mulig omfang bliver selvhjulpne, så de får tillid til egne evner
 • at børnene får kendskab og lyst til at eksperimentere med materialer og fantasi
 • at børnene hver dag kommer ud og lege
 • at børnene lærer nærmiljøet at kende, samt får natur- og kulturoplevelser
 • at børnene får indsigt i fremmed kultur
   

Mad og drikke:

Børnene får et  sundt måltid til frokost, hertil får de vand og økologisk mælk. 
Børnene kan få morgenmad indtil kl. 8:30, og der er eftermiddagsmad kl: ca. 14:30.

Forældresamarbejde:

I Pilebo børnehave gøres der meget ud af at få en god dialog mellem forældre og personale om lige netop dit barn.

Vores forventninger til jer som forældre er:

 • at I deltager til forældremøder
 • at I kommer til arrangementer
 • at vi samarbejder om jeres barn
 • at I holder jer orienteret om dagligdagen på opslagstavler og i dagbogen

Alle ønsker at barnet trives og udvikler sig, og hvis ikke, må vi ved fælles hjælp gribe ind og støtte så tidligt som muligt.

Forældrebestyrelsen:

Vi har fælles forældrebestyrelse med Mosebo. Formålet med forældrebestyrelsen er at få mulighed for at påvirke børnehavernes daglige drift og aktiviteter.

Der bliver behandlet nye ideer, forslag, skrivelser fra kommunen, budgetter og økonomi. Der bliver diskuteret ny-investeringer, ture ud af huset, andre aktiviteter og foredrag for forældrene.

Forældrebestyrelsen udarbejder sammen med personalet en virksomhedsplan og er ansvarlig for ajourføring af denne. 
Der henvises til gældende lovgivning omkring forældrebestyrelsens arbejde og kompetence.