Velkommen i Pilebo

Pilebo er normeret til 42 børn i alderen  3 - 6 år. 
Vi har to stuer Bamsestuen og Ællingestuen, som børnene er fordelt på.

Det er også muligt at kontakte os på mobil nr.: 21 53 80 17


Pilebo har fælles ledelse med Mosebo:

Leder: Tom Larsen.

Afdelingsleder i Pilebo: Hannah Høgh-Schmidt
Afdelingsleder Mosebo: Susan Vernø Hjorth

Der er syv voksne ansat i Pilebo

Timerne er fordelt således:

 • Leder              18,5 timer
 • Afdelingsleder  37 timer
 • Pædagog         34 timer
 • Pædagog         35 timer
 • Medhjælper     37 timer
 • Medhjælper     36 timer
 • Medhjælper     21,5 timer


Sådan bor vi:

Pilebo er et hus med lyse og hyggelige rum. Der er to store grupperum, to værksteds-/grupperum, hoppe-  pude- og -soverum og et alrum. Disse rum tilpasses og ændres efter behov. 
Vi har en dejlig stor og velfungerende legeplads med bl.a. mange store buske og træer. Desuden har vi et stort bålhus, science området, sansehave, udekøkken og mulitibane fælles med Mosebo. Uderummet er et vigtigt læringsmiljø, som vi benytter aktivt og prioriterer højt.

Multibane Snit 1

Vi lægger vægt på:

 • At vi er en institution, hvor børnene har lov til at bruge hele huset.
 • At vi arbejder på tværs af huset med bl.a. fælles aktiviteter, gruppearbejde og projekter.
 • At tage på ture i små grupper under trygge forhold.
 • At tage på koloni med storegruppen.
 • At vi er et aktivt hus med plads til spontanitet og kreativitet.
 • At være et hus med plads til venskaber, sjove oplevelser, leg og udendørsaktiviteter
 • Fællesskab og aktiviteter med Pilebo.
 • At børnene får lov til at fordybe sig i legen.
 • At der er plads til, og mulighed for, at børnene kan udvikle sig i eget tempo.
 • At børnene i størst mulig omfang bliver selvhjulpne, således at de får tillid til egne evner.
 • At børnene får kendskab og lyst til at eksperimentere med materialer, og bruge deres fantasi.
 • At børnene hver dag kommer ud og lege.
 • At børnene lærer nærmiljøet at kende, samt får natur- og kulturoplevelser.
 • At børnene får indsigt i andre kulturer.


Frokostordning

Børnene får et sundt og 80 % økonologisk måltid til frokost.
Børnene kan få morgenmad til kl. ca. 8:00 og eftermiddagsmad er kl. ca. 14:30.


Forældresamarbejde

I Pilebo børnehave gør vi meget ud af at få en god dialog mellem forældre og personale om lige netop dit barn. Vores forventninger til jer, som forældre, er:

at I deltager til forældremøder

at I kommer til arrangementer

at vi samarbejder om jeres barn

at I holder jer orienteret om dagligdagen på opslagstavler og på ForældreIntra.

Alle ønsker, at dit barnet trives og udvikler sig. Gennem fælles dialog og daglig samarbejde kan vi have fælles fokus på dit barn og dets udvikling. Hvis ikke at dit barn trives optimalt, må vi sammen, så tidligt som muligt, ved fælles hjælp og støtte sikre at dit barn oplever det gode børneliv.

Forældrebestyrelsen
Vi har fælles forældrebestyrelse med Mosebo. Formålet med forældrebestyrelsen er, at I som forældre får mulighed for at blive inddraget i børnehavernes daglige drift og aktiviteter.

Der bliver behandlet nye ideer, forslag, skrivelser fra kommunen, budgetter og økonomi. Der bliver diskuteret nye investeringer/tiltag, ture ud af huset, andre aktiviteter og foredrag for forældrene.

Forældrebestyrelsen og personalet udarbejder en virksomhedsplan og er ansvarlig for ajourføring af denne. 
Der henvises til gældende lovgivning omkring forældrebestyrelsens arbejde og kompetencer.